Mida külastada Rägavere vallas?

Rägavere vald asub Lääne-Virumaa idaosas. Puutuvaid naabervaldasid on neli -läänest ja lõunast piirneb vald Vinni vallaga, idast Sonda vallaga (Ida-Virumaa), põhjast Sõmeru ja Viru-Nigula vallaga. Valla territooriumi suurus on 173,7 km². Vald asub Pandivere kõrgustiku idanõlval. Tallinnasse ja Narvasse on kaugus võrdselt 120 km, naabervaldade keskused jäävad vähem kui 15 km kaugusele. Paiknemisest tulenevalt on Rakvere selge tõmbekeskus, nii hariduse, tööhõive kui kaubanduslikus ja kultuurilises mõttes. (Rägavere vald)

 

Rägavere Valla Rahva Maja

Põlula Kool

Ulvi Hooldekodu

 


Rägavere valla monumendid

Vikipeedia:Vikiprojekt Kultuuripärand/Rägavere valla kultuurimälestised

Põlula pühamänd

Põlula kalakasvatus

Lavi allikas asub Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas Pandivere kõrgustiku idaosas. Allikas piirneb Männikvälja mõhnastikuga, mille külgedel langeallikad avanevad. Allikate summaarne vooluhulk on 108–441 l/s.[1]
Allikas on looduskaitse all.(http://www.elvag.edu.ee/failid/EGCD/lisamaterjalid/heinsalu.html)

Ulvi mõis

Põlula mõis


Mõedaka maastikusõidurada

MTÜ Ojasaare Loodusmatk

Kanuumatkad  Rägavere valda läbib Kunda jõgi, mille peal korraldatakse kanuumatkasid.

Kantküla Mustjärv

 

> Esilehele