Erinevad lingid õppijatele

Geenius.eu - Hetkel on portaalis 788 õppematerjali, mis on kõigile vabalt kättesaadavad.

tundRuudus - Portaal noortele. Peab ennast kasutajaks registreerima

Riigi infosüsteemi teejuht - Riigi infosüsteemi teejuht tutvustab Eesti e-lahendusi ja õpetab neist kasu saama.

Eesti ajalugu

Miksike ja selles leiduvad jõuluteemalised materjalid

Mitteformaalne.ee - Erinevad õppematerjalid ka. T-kit käsiraamatud, mida saab virtuaalselt lugeda("Sotsiaalne kaasatus", "Rahvusvaheline vabatahtlik teenistus", "Projektijuhtimine",  "Organisatsiooni juhtimine", "Õppetegevuse hindamine noosootöös", "Koolitamise alused", "Euroopa kodanikuks olemine")

ÕS (Eesti õigekeelsussõnaraamat 2013)

Raal - Lingikogu, mis on seotud arvutitega

Teemasõnastik

Koolielu- Tiigriõppe haridusportaal

Kutsekeel - koondab ja haldab erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale

Innove - toetab õppija hakkamasaamist elus ning aitab oma tegevusega kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi toimimisele.